Wetter.com
Това е сайт на и за сърфистите от Казанлък ,Стара Загора и други вятърничеви братя и сестри от България